Religion, Culture, Society 2.

Religion, Culture, Society 2.

Barna, Gábor és Gyöngyössy, Orsolya, eds. (2015) Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged.

Elérhető a REAL oldalán.

Péter László: Löw Immánuel

Péter László (2015) Löw Immánuel. 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (49).
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged.
ISBN 978-963-306-467-2

A kötet letölthető a címlapra kattintva.

 

"A királyhűség jól bevált útján…”

kiralyhuseg borito"A királyhűség jól bevált útján…” : Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között
 
Szerkesztette: Glässer Norbert és Zima András, Glässerné Nagyillés Anikó közreműködésével
 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 54.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
A vallási kultúrakutatás könyvei 25.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.
Szeged, 2016
ISBN 978-963-306-491-7
 
A kötetben „akadémiai kutatóműhelyek, egyetemek, hazai és határon túli múzeumok munkatársai idézték fel egy közép-európai birodalom utolsó évtizedeinek korát. Egy olyan kulturálisan, felekezetileg és etnikailag sokszínű egység társadalmi kérdéseivel foglalkoztak, amelynek Közép-Európa egységes arculatát, modern világunknak pedig főbb pilléreit köszönhetjük ebben a térségben. Ez a birodalom azonban az első világháború küszöbére válsághelyzetbe került, az egységesítő erők mellett egyre inkább éreztették hatásukat a szétfeszítő tendenciák.

Bővebben: "A királyhűség jól bevált útján…”

Mózes kőtáblái a hármashalmon

Mózes kőtáblái a hármashalmon borítóGlässer Norbert (szerk.): MÓZES KŐTÁBLÁI A HÁRMASHALMON. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. (MTA-SZTE Vallási Kulturakutató Csoport - SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2015)

A kötet esettanulmányok gyűjteménye, amelyek a modern polgári öntudat, nemzeti és politikai elköteleződés szimbolikus jelenségeit járják körül a magyarországi zsidóság körében. A modern nemzetállamok kiépülésével megjelent az igény az evilági nemzeti történelem szakralizálására és új közösségteremtő rítusok kiépítésére is. Ezek nyelvezetükben, szimbólumrendszerükben a széles körben elterjedt vallási ismeretekhez nyúltak.
A szerzők sajtóforrások, homíliák, emlékalbumok és emlékjelek tükrében vizsgálják a nemzetvallás különböző adaptációit, a zsidó önmeghatározás útjait a magyarországi zsidóság körében. A tanulmányok 2010-2015 között íródtak önálló vagy társszerzős írásként a vallási néprajz szegedi műhelye (SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport [03 217], Bálint Sándor Valláskutató Műhely) és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kutatóinak tudományos együttműködésében.
A könyv célja segíteni annak megértését, hogy milyen társadalomtörténeti változásokon ment keresztül a magyarországi zsidóság önmeghatározása, rávilágítani a jelenkori diskurzusok történeti alapjaira, az egyes diskurzuselemek változó kontextusaira és jelentéstársításaira.
A kötet szerzői: Fényes Balázs, Glässer Norbert, Glässerné Nagyillés Anikó és Zima András
A kötet letölthető a REAL-ból, a címlapra kattintva.