Makula nélküli tükör

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Pytheas Könyvmanufaktúra és az SZTE-MTA Vallási Kultúrakutató Csoport kiadásában megjelent *Újfalusi Judit*: */Makula nélkül való tükör /*című művének 1712-es, első kiadásáról készített, hasonmás kiadása. A könyv utószavát munkatársunk *Frauhammer Krisztina* írta. A könyv 6000 Ft-os egységáron megrendelhető a Pytheas Könyvmanufaktúránál, valamint az SZTE-MTA Vallási Kultúrakutató Csoportnál.

 

 Rövid ismertetés a Makula nélkül való tükörről

Újfalusi Judit klarissza apáca Makula nélkül való tükör című műve a 18. századi kegyességi irodalom egyik legismertebb alkotása. 1712-es első megjelenése óta hallatlan sikertörténetet futott be évszázadokon is átívelve. Egészen 1913-ig készültek belőle az újabb és újabb utánnyomások, de „öröksége” még a 20. század utolsó negyedéig tetten érhető volt. A Szűz Mária és Krisztus életét olvasmányosan, érzelem gazdagon bemutató hatalmas mű Martin von Cochem német kapucinus szerzetes 1677-ben Dass Grosse Leben Christi címen megjelent munkájának magyar fordítása. Ez az egyik legismertebb Krisztus életrajza az európai áhítat irodalomnak. A műben Cochem bravúros ügyességgel ötvözi stiláris egységbe elődeinek és korának legismertebb kegyességi műveit, Szent Brigitta, Gertrúd és Mechtild látomásait, a kora kereszténység apokrif hagyományaitól, a középkori látomásirodalmon át egészen a barokk lelkiségig vezetve olvasóit. Újfalusi Judit ezeket a hagyományokat emeli át fordításába, kiegészítve azokat saját olvasmányaival. Műve sajátos utat járt be a magas és a népi kultúra rétegei között. A több nyelven beszélő klarissza apácák, főrangú hölgyek, prédikáló lelkipásztorok és az egyszerű falusiak egyaránt vigaszt és erőforrást találtak benne. Történeteit, gazdag érzelmi telítettségét felhasználva saját életük részévé tették, hitük meghatározó forrásaként használták. E széles olvasói kör azonban nem pusztán befogadója volt e kétezer éves hagyományanyagnak. Saját eszközeivel maga is alakította, formálta azt, gondoskodva e hallatlan értékek megőrzéséről és fennmaradásáról.

A kötet letölthető a REAL-ból.

Főoldal Kiadványok Makula nélküli tükör