Mózes kőtáblái a hármashalmon

Mózes kőtáblái a hármashalmon borítóGlässer Norbert (szerk.): MÓZES KŐTÁBLÁI A HÁRMASHALMON. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. (MTA-SZTE Vallási Kulturakutató Csoport - SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2015)

A kötet esettanulmányok gyűjteménye, amelyek a modern polgári öntudat, nemzeti és politikai elköteleződés szimbolikus jelenségeit járják körül a magyarországi zsidóság körében. A modern nemzetállamok kiépülésével megjelent az igény az evilági nemzeti történelem szakralizálására és új közösségteremtő rítusok kiépítésére is. Ezek nyelvezetükben, szimbólumrendszerükben a széles körben elterjedt vallási ismeretekhez nyúltak.
A szerzők sajtóforrások, homíliák, emlékalbumok és emlékjelek tükrében vizsgálják a nemzetvallás különböző adaptációit, a zsidó önmeghatározás útjait a magyarországi zsidóság körében. A tanulmányok 2010-2015 között íródtak önálló vagy társszerzős írásként a vallási néprajz szegedi műhelye (SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport [03 217], Bálint Sándor Valláskutató Műhely) és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kutatóinak tudományos együttműködésében.
A könyv célja segíteni annak megértését, hogy milyen társadalomtörténeti változásokon ment keresztül a magyarországi zsidóság önmeghatározása, rávilágítani a jelenkori diskurzusok történeti alapjaira, az egyes diskurzuselemek változó kontextusaira és jelentéstársításaira.
A kötet szerzői: Fényes Balázs, Glässer Norbert, Glässerné Nagyillés Anikó és Zima András
A kötet letölthető a REAL-ból, a címlapra kattintva.

Főoldal Kiadványok Mózes kőtáblái a hármashalmon