Mózes kőtáblái a hármashalmon

Mózes kőtáblái a hármashalmon borítóGlässer Norbert (szerk.): MÓZES KŐTÁBLÁI A HÁRMASHALMON. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. (MTA-SZTE Vallási Kulturakutató Csoport - SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2015)

A kötet esettanulmányok gyűjteménye, amelyek a modern polgári öntudat, nemzeti és politikai elköteleződés szimbolikus jelenségeit járják körül a magyarországi zsidóság körében. A modern nemzetállamok kiépülésével megjelent az igény az evilági nemzeti történelem szakralizálására és új közösségteremtő rítusok kiépítésére is. Ezek nyelvezetükben, szimbólumrendszerükben a széles körben elterjedt vallási ismeretekhez nyúltak.
A szerzők sajtóforrások, homíliák, emlékalbumok és emlékjelek tükrében vizsgálják a nemzetvallás különböző adaptációit, a zsidó önmeghatározás útjait a magyarországi zsidóság körében. A tanulmányok 2010-2015 között íródtak önálló vagy társszerzős írásként a vallási néprajz szegedi műhelye (SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport [03 217], Bálint Sándor Valláskutató Műhely) és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kutatóinak tudományos együttműködésében.
A könyv célja segíteni annak megértését, hogy milyen társadalomtörténeti változásokon ment keresztül a magyarországi zsidóság önmeghatározása, rávilágítani a jelenkori diskurzusok történeti alapjaira, az egyes diskurzuselemek változó kontextusaira és jelentéstársításaira.
A kötet szerzői: Fényes Balázs, Glässer Norbert, Glässerné Nagyillés Anikó és Zima András
A kötet letölthető a REAL-ból, a címlapra kattintva.

A nők és a régi magyarországi vallásosság

A Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti Tanulmányok című sorozatának 9. *A nők és a régi magyarországi vallásosság" című *kötetében megjelent Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina tanulmánya /A nők egy székelyföldi falu rózsafűzér társulataiban /és /Egy klasszikusról női szemmel ... - Pongrácz Eszter Arany Koronája és "hordalékai" a népi vallásosságban /címmel.

A tanulmányok az alábbi címen elérhetőek: https://btk.ppke.hu/uploads/articles/614050/file/nok_es_vallasossag.pdf

 

Makula nélküli tükör

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Pytheas Könyvmanufaktúra és az SZTE-MTA Vallási Kultúrakutató Csoport kiadásában megjelent *Újfalusi Judit*: */Makula nélkül való tükör /*című művének 1712-es, első kiadásáról készített, hasonmás kiadása. A könyv utószavát munkatársunk *Frauhammer Krisztina* írta. A könyv 6000 Ft-os egységáron megrendelhető a Pytheas Könyvmanufaktúránál, valamint az SZTE-MTA Vallási Kultúrakutató Csoportnál.

 

Bővebben: Makula nélküli tükör

Barna Gábor "Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities" című kötete elérhető

Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities. / Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften

Barna, Gábor (2015) Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities. / Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 47.; Books of the Researches on Religious Culture 15. (47, 15). Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged. ISBN 978-963-306-327-9

című kötete elérhető a REAL-ban.