Vallás, egyén társadalom

Barna Gábor - Kerekes Ibolya (szerk.) Vallás, egyén társadalom.

Vallás, egyén társadalomKutatócsoportunk a multidiszciplinaritást tudatosan vállalva megvizsgálta a vallás-egyén-társadalom összefüggésrendszerét a hellenizmus korának vallási sokszínűségétől, a vallás közösségi építő szerepét szemléletesebben mutató késő középkoron át, a kora újkor közösségépítő törekvéséig, majd a modern és posztmodern korunk sajátos, kiscsoportokat és új vallási mozgalmakat erősítő individuális világáig.

Jelen tanulmánykötet ennek következtében több tudományterület kutatói mellett a laikusok számára is éredekesek lehetnek.

A kötet letölthető a REAL-ból.

Főoldal Kiadványok Vallás, egyén társadalom