Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak

Barna Gábor - Povedák Kinga (szerk.) Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában.

Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép EurópábanSpirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe

A kétnyelvű tanulmánykötet a hit megnyilvánulási formáit, az  átalakuló lelkiségeket, lelkiségi mozgalmakat veszi vizsgálat alá  keresztény és nem-keresztény felekezetek esetében.

A kötet letölthető a REAL-ból.  6 MB

Barna Gábor és Povedák István (szerk.) Politics, Feasts, Festivals

Barna, Bábor - Povedák, István (eds.): Politics, Feasts, Festivals
Proceedings from the 9th Conference of the SIEF The Ritual Year Working Group.

borito

The papers of the 9th Annual Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year are published in this this volume.  The articles deal with the topic from different points of view, examining the correlations between politics and ritual festivities, festivals and political change, ideologies within the ritual world, national festivals, rituals and their political implications, rural festivals in the modern world, politics, rituals, and conflicting strategies.

The editors Gábor Barna and István Povedák are associates of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology and the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture. The contributors are members of the SIEF Working Group on the Ritual Year.

A kötet letölthető a címlapra kattintva.

Povedák István (szerk.) Heroes and Celebrities

Povedák István (szerk.): Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe

"Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe" is a fascinating collection of articles on topics as diverse as outlaw heroes, national holidays, football hooliganism, and Serbian paramilitaries. It is a serious and groundbreaking exploration of the idea of the hero, exploring ideas of celebrity, consumerism, and nationalism. The authors employ the theoretical approaches of folklore, communications, semiotics,  and other areas of cultural studies. This book is of interest and importance far beyond its focus area of Eastern and Central Europe. (Jack Santino)

 

Contents:

Bővebben: Povedák István (szerk.) Heroes and Celebrities

Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal

Glässer Norbert:
Találkozás a Szent Igazzal : A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944

Glässer Norbert munkája bemutatja az orthodox zsidóság szervezeti sajtódiskurzusait, és arra keresi a választ, hogyan kínál fel közösségi stratégiákat a modernitás és a szekularizáció jelenségeinek kezelésére a modern fórumnak tekinthető sajtó a vidéki hagyományos életvitelt folytató zsidóság számára, illetve hogyan mentik át a közösségi vallási élet premodern mintáit a megváltozott életvilág keretei közé.

Találkozás a Szent Igazzal

Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 40.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
A vallási kultúrakutatás könyvei 8.
Redigit: Barna Gábor
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - Gabbiano Print Kft, Szeged, 2014
ISBN 978-963-306-258-6

A címlapra kattintva teljes szöveggel elérhető a mű!