"A királyhűség jól bevált útján…”

kiralyhuseg borito"A királyhűség jól bevált útján…” : Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között
 
Szerkesztette: Glässer Norbert és Zima András, Glässerné Nagyillés Anikó közreműködésével
 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 54.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
A vallási kultúrakutatás könyvei 25.
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.
Szeged, 2016
ISBN 978-963-306-491-7
 
A kötetben „akadémiai kutatóműhelyek, egyetemek, hazai és határon túli múzeumok munkatársai idézték fel egy közép-európai birodalom utolsó évtizedeinek korát. Egy olyan kulturálisan, felekezetileg és etnikailag sokszínű egység társadalmi kérdéseivel foglalkoztak, amelynek Közép-Európa egységes arculatát, modern világunknak pedig főbb pilléreit köszönhetjük ebben a térségben. Ez a birodalom azonban az első világháború küszöbére válsághelyzetbe került, az egységesítő erők mellett egyre inkább éreztették hatásukat a szétfeszítő tendenciák. Utóbbiak kibontakozását az első világháború történelmi eseményei segítették elő. […] Ebből a szempontból a kötet anyaga tanulságokkal szolgálhat a párhuzamos lojalitások, különböző nemzetkoncepciók, szimbolikus megfogalmazások, közösségi rítusok és kulturális hagyományok, azaz a Monarchia utolsó évtizedeiben működő összetartó és szétfeszítő jelenségek tekintetében. […] A konferencia kötete eltérő diszciplináris és kutatói megvilágításokban múltunk egy fontos periódusát segít megismerni, ami azért fontos, mert – édesapám gondolatát idézve – jövőnk dolgaiban eligazodni csak a jelenünkhöz vezető út és a múlt alapos ismeretének birtokában tudunk.”
Habsburg György
 
A kötet szerzői az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (03 217) és Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem – mint szervező intézmények mellett – az MTA Zenetudományi, Politikatudományi, Történettudományi és Néprajztudományi Intézetéből, a Habsburg Történeti Intézetből, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Magyarországi Mindszenty Alapítványtól, a Zentai Múzeumból, valamint a magyarországi történelemtudományi és néprajzi doktori iskolákból származó kutatási eredményeikkel színesítették kötetünket.
 
 
Főoldal Kiadványok "A királyhűség jól bevált útján…”