Alternatív világképek, összeesküvés elméletek

címoldalA napjaink közbeszédét, politikáját ellepő összeesküvés elméletek, valamint a különféle alternatív világképek (alternatív tudományok, spirituális, új vallási mozgalmak) társadalomtudományi elemzését tűzte ki célul Povedák István és Hubbes László szerkesztésében megjelent „Tapasztalatból hallottam…” című tanulmánykötet. Az MTA-SZTE Vallási Kutatócsoport és a Modern Mitológiakutató Műhely új kötete kedvezményes áron beszerezhető az alábbi könyvesboltokban:
https://www.libri.hu/konyv/alternativ-vilagkepek.html
https://ronniszakkonyv.hu/ALTERNATIV-VILAGKEPEK
https://konyvmarket.hu/szociologia/8992-alternativ-vilagkepek-osszeeskuves-elmeletek-tarsadalomtudomanyi-elemzese.html

 

Vágyak és imák - Frauhammer Krisztina előadása

Vágyak és imák_1

Megjelent

 boritó
Megjelent kutatócsoportunk munkatársának, Frauhammer Krisztinának a zsidó anyákról írott tanulmánya a Jewish Cultural Studies 5. számában (Marjorie Lehman, Jane L. Kanarek, Simon J. Bronner ed.: Mothers in the Jewish Cultural Imagination, Littman, 2017.), a tanulmány címe: The Jewish Mother's Prayer: Mothers in Late Nineteenth-Century Hungarian Jewish Women's Prayer Books, 41-59. 
 
A cikk elolvasható: http://real.mtak.hu/62833/

Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina terepkutatása Csíkszentdomokoson

Kutatócsoportunk két munkatársa (Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina) nyári kutatótábort szervezett 2018. augusztus 25 és szeptember 1. között, hét néprajz szakos hallgató bevonásával a székelyföldi Csíki-medence Csíkszentdomokos településén. Fő célunk a településen még fellelhető hagyományos vallásgyakorlat 21. századi megjelenési formáinak a megismerése, a globalizáció és az új kommunikációs médiumok hatásának vizsgálata volt. A gyűjtött anyaggal az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén található „Székely-archívumot” is gazdagítani kívántuk. Reményeink szerint kutatásainkat a jövőben még tovább folytathatjuk!

Csikszentdomokoscsszdmself

Gyöngyössy Orsolya és Frauhammer Krisztina munkatársaink előadásai konferenciákon

 Gyöngyössy Orsolya: Nepomuki Szent János-szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön (1989 - 2018).
Frauhammer Krisztina: Babonás imádságok, racionalizált imakönyvek.
 
 
Gyöngyössy Orsolya: Saint John Nepomucene Statue Today on the Hungarian South-Plain
Frauhammer Krisztina: Weibliche Schutzheilige als Identifikationsmodelle