Vágyak és imák - Frauhammer Krisztina előadása

Vágyak és imák_1

Megjelent

 boritó
Megjelent kutatócsoportunk munkatársának, Frauhammer Krisztinának a zsidó anyákról írott tanulmánya a Jewish Cultural Studies 5. számában (Marjorie Lehman, Jane L. Kanarek, Simon J. Bronner ed.: Mothers in the Jewish Cultural Imagination, Littman, 2017.), a tanulmány címe: The Jewish Mother's Prayer: Mothers in Late Nineteenth-Century Hungarian Jewish Women's Prayer Books, 41-59. 
 
A cikk elolvasható: http://real.mtak.hu/62833/

Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina terepkutatása Csíkszentdomokoson

Kutatócsoportunk két munkatársa (Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina) nyári kutatótábort szervezett 2018. augusztus 25 és szeptember 1. között, hét néprajz szakos hallgató bevonásával a székelyföldi Csíki-medence Csíkszentdomokos településén. Fő célunk a településen még fellelhető hagyományos vallásgyakorlat 21. századi megjelenési formáinak a megismerése, a globalizáció és az új kommunikációs médiumok hatásának vizsgálata volt. A gyűjtött anyaggal az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén található „Székely-archívumot” is gazdagítani kívántuk. Reményeink szerint kutatásainkat a jövőben még tovább folytathatjuk!

Csikszentdomokoscsszdmself

Gyöngyössy Orsolya és Frauhammer Krisztina munkatársaink előadásai konferenciákon

 Gyöngyössy Orsolya: Nepomuki Szent János-szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön (1989 - 2018).
Frauhammer Krisztina: Babonás imádságok, racionalizált imakönyvek.
 
 
Gyöngyössy Orsolya: Saint John Nepomucene Statue Today on the Hungarian South-Plain
Frauhammer Krisztina: Weibliche Schutzheilige als Identifikationsmodelle

Povedák Kinga előadása Cambridge-ben

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák Kinga előadást tartott a BASEES ( British Association for Slavonic and East European Studies) kongresszusán
Cambridge-ben. ‘*Alternative Spaces of Worship: Religious Communities of the Underground*’ című előadását a James Kapalóval szervezett '*Hidden
Chapels, Hidden Bodies: Underground Religious life in Central and Eastern Europe*' szekcióban adta elő április 15-én.

Az előadás kivonata elolvasható itt: http://www.basees2018.org/abstracts/Povedak.pdf

A konferenciáról bővebb információ: http://basees2018.org/