Dr. Povedák István

PovedakDr. Povedák István

e-mail: povedakistvan [KUKAC] gmail [PONT] com
telefon: 06-62-544-050

Egyetemi végzettségek: 

Szegedi Tudományegyetem BTK, Történelem – Vallástudomány minor (2000)

Szegedi Tudományegyetem BTK, Néprajz szak (2002)

Tudományos fokozat:

PhD (2009 – Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Magyar- és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program)

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10003538

Ösztöndíjak:

2010 április-május: Meertens Institute, Amszterdam

2013-16: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2014 január-május: SEDA Latvian Governmet Scholarship, Latvian University, Riga

2014-2015: Fulbright Scholarship, The Ohio State University, Columbus, USA

2016: Gaston Lecture Fund, University of Oregon, USA

Tudományos pályázatokban, kutatásokban való részvétel:

  1. Határok és hatások. Érintkezések, keveredések a vallási életben a jelenkori Magyarországon, 2007-2011. OTKA K 68325, résztvevő tag, kutató
  2. Vallás, egyén, társadalom, 2010-2014. OTKA NK 81502, résztvevő tag, kutató
  3. MELIOCOLL" -A tudományos pályára történő felkészítés hatékonyságának erősítése a szakkollégiumi hallgatók képzésén keresztül, 2011-2012.  TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0026. Szerepkör: tutor, kutató
  4. “The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space”. International Visegrad Fund 21010120 Nemzetközi projekt 2010-2011. Résztvevők: Dance House Society, Warshaw; Cultural Studies Department, Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Szerepkör: vezető kutató, koordinátor
  5. Visegrad Landscape Map”.International Visegrad Fund  Nemzetközi projekt 2011-2014. Résztvevők: Dance House Society, Warshaw; Cultural Studies Department, Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica; Department of Cultural Studies, West Bohemian University, Plzen; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Szerepkör: vezető kutató, koordinátor
  6. „A Szeged - Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése”DAOP-2009-2.1.1.B-09. 2011-2012. Szerepkör: szakértő

Konferenciaszervezések:

2011.01.14. "Kő, fa és forrás. Szakrális terek a változó Magyarországon".  Szeged, SZAB Néprajzi Bizottság

2011.10.13-16. "Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe" Szeged, GFHF-SZTE BTK

2012. 05.11-12. Religious Experience and Tradition. Vytautas Magnus University, Kaunas, Litvánia (a scientific board tagja)

2012. 05.23-26. Heroes and celebrities of the Nation. Prominent Women and Men in Slovenia and Central Europe. University of Ljubljana és a Slovenian Academy of Sciences and Arts (SAZU) (a scientific board tagja)

2012.06.22-24. "Landscape as a factor of creating identitiy" Jaroslaw, Lengyelország (Wojcziech Bedynskyvel, Kamila Velkoborskával, Abdelrazak Boualival közösen)

2012.09.12-14. “Religion on the Move.  How Motion and Migration influence Religion” 10th Conference of the SIEF Working Group on Ethnology of Religion, Szeged (Peter Jan Margryval)

2013.03.14-16. Politics, Feasts, Festivals. 9th Conference of SIEF Ritual Year Working Group, Szeged (Barna Gáborral, Povedák Kingával)

2013.06.30-07.03. Shifting Sacrality and (re) Locating the Sacred.  Panel szervezés. 11th SIEF International Congress, Tartu, Észtország (Marion Bowmannel)

2013.11.20. „Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése”, Szeged

2015. 05.29-30. A család és párkapcsolatok vallástudományi kontextusban. A Magyar Vallástudományi Társaság eves konferenciája. Szeged (Máté-Tóth Andrással)

2015. 06.21-24. Almost heaven. Vernacular Utopias. 12th International Congress of the SIEF (panel organization), Zágráb, Ho. (Leonard N. Primianoval)

2015. 11.18-19. Összeesküvés elméletek. Szeged (Hubbes Lászlóval)

2016. 05.07. Új magyar mitológiák (szekció) Szimbiózis Antropológiai Napok, Budapest

2016.11.04-05. A találkozások antropológiája / The anthropology of encounters, MAKAT IV. Vándorkongresszus, Szeged (Lajos Veronikával, Szász Antóniával, Régi Tamással)

Tudományos szervezeti tagság:

Solymossy Sándor Egyesület (2004) alapító tag, elnökségi tag

Magyar Néprajzi Társaság  (2007)

SIEF – International Society for Ethnology and Folklore (2007)

SIEF Ritual Year Working Group (2010)

SIEF Working Group on Ethnology of Religion tag (2008) – elnök (2013-)

TALENTUM Alapítvány az Önkéntességért (2010) kuratóriumi tag

MTA Köztestületi tag (2010)

AFS - Socialist and Post-Socialist Area Studies Section of the American Folklore Society (2010)

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (2012-) – alelnök

American Folklore Society (2014) tag

Modern Mitológiakutató Műhely – elnök, alapító (2015- )

Konferencia előadások:

HUFÓK. Paleoasztronautika az új magyar mitológiában. A találkozások antropológiája / The anthropology of encounters, MAKAT IV. Vándorkongresszus, Szeged, 2016.11.05.

What happened to Christianity in Post-Soviet Europe? University of Oregon, Eugene, USA, 2016.10.24.

Contemporary myths of origin. The new Hungarian mythology. American Folklore Society Congress, Miami, USA, 2016.10.19-22.

Recombinant Discourses of Sacred Pasts and Mission. Similarities and Antagonisms in Hungarian and Romanian New National Mythologies Reflected in the New Media. Social change in a comparative perspective of Europe, Institut for Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Varsó, 2016.10.13-14.

Alternative healing and new Hungarian mythology – “That can only happen here and only with us”, SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Ethnology of Religion Working Group 'Religious and alternative healing in a modern world', Amszterdam, 2016.09.21-24.

A székely himnusztól az Arvisuráig, Ilyés Zoltán Tudományos Emlékkonferencia, Budapest, MTA TKI, 2016.09.01.

Új magyar, újmagyar? mitológia. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2016.08.24.

Legrégibb konteónk: Az új magyar mitológia a narcisztikus antropológus szempontjából. Szimbiózis Antropológiai Napok, Budapest, 2016.05.07.

Zavaros vizeken. Az ősmagyar? újpogány? keresztény? vallási szinkretizmus. A székely írás modern kultuszai és annak percepciói konferencia, Szeged, 2015. 12.07.

A turáni átok. Összeesküvés-elméletek konferencia, Szeged, 2015. 11.19. 

Szent Korona – újrakeverve. A hatalom, jelei, képei és terei konferencia, SZTE JGYPK, Szeged, 2015. 11.06.

Jézus narratíva a magyar- és a román etnopogányságban. Csíkszereda, Sapientia EMTE, 2015.09.09.

A neotradicionalista építészet. Az anyagi kultúra és a társadalom változása. Konferencia, Szeged, 2015.08.06-07.

Seven Dimension of Celebrity Culture Fandom and Religion Conference, University of Leicester, NBr. 2015.07.28-30.

And what to do when there's nobody to follow? The public image of Romani heroes and celebrities. 12th SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Congress Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century , Zágráb, 2015.06.21-25.

Roma heroes and celebrities. „Put a spotlight on me” konferencia. Ljubljana, SAZU, 2015. 05.18.

Ilyen az én papom, az én szerzetesem. Vallástudományi kalandozás a pap, mint hétköznapi hős koncepciójától a celebpapokig. Szimbiózis Antropológiai Napok, 2015.04.24. Budapest

Az emlékezet átszerkesztése. Új magyar mitológia. A szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2015.03.04-05.

Inventing, Reinterpreting, or Destructing Tradition?: The Post-Socialist Hungarian Case. Annual Congress of the American Folklore Society, Santa Fe, USA 2014.11.05-08.

New National Mythologies? A Nethnographic Approach. Ethno-Semiotic Considerations on the Re-paganization of Christian Symbolism in Hungarian and Romanian Ethno-Pagan Social Media. International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS) 12. kongresszus. Szofia, Bulgária 2014. 09.16-20.

Pseudo Heroes, fake gods. Where have all the heroes gone? Institut für Volkskunde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 27. June 2014.

Tendencies in Hungarian vernacular religiosity. Institut für Volkskunde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 24. June 2014.

How to interpret neopagan art? 10th Conference of SIEF Ethnology of Religion Working Group, Lisbon 22-24. May, 2014

Where have all our heroes gone? Latvia University, Riga. 2014.05.06.

Tendencies in Post-socialist Hungarian Vernacular religiosity". Latvia University, Riga. 2014.02.21.

The Characteristics of Romani Vernacular Religiousity. Latvia University, Riga. 2014.01.15.

Kereszténység és újpogányság. KÉSZ Székház, Kecskemét. 2013.11.27.

Láthatatlan határok. A keresztény-újpogány szinkretizmus. „Sámán sámán hátán” c. konferencia. Szeged, 2013.11.20.

Forgotten and Reinvented Heroes. „Leaders of the Nation” c. konferencia Ljubljana, 2013. 10.24-25

Vallási turizmus. Utak-zsákutak. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. 2013.10.22.

A roma identitást meghatározó vagy meg nem határozó sztárok. Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, 2013.10.15.

Elfeledett és újra kitalált hősök. „Vallás, egyén, társadalom” c. konferencia Szeged, 2013. 10.08-09

Desacralization, popularization and resacralization of religious objects and symbols. 11th SIEF International Congress, Tartu, Észtország. 2013. június.30- július.04.

The material culture of neo-nationalist rituals in Hungary.9th Conference of SIEF The Ritual Year Working Group. Szeged, 2013. március 14-16.

Az őszinte sztárok nyomában.Mítoszok a modernitásban konferencia. Budapest 2012. november 15-16.

In Search of Franciscan Popularity.11. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, 2012. október 12-14.

Integration of Gypsies in Hungary.The integration models of ethnic minorities in the Eastern and Central European countries after 1991, Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia and Friedrich – Ebert – Stiftung, Latvia, Riga, October 3th–4th 2012

Virgin Mary, Attila and the Lama Pilgrimage as Vessel Ritual in Contemporary Hungary. Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism. University of Zadar, Croatia, 27-30 September 2012

Different destinations, different spiritualities, the same motivation. Contemporary pilgrimage as vessel ritual in Hungary. 10th Conference of SIEF Working Group on Ethnology of Religion. Religion on the Move. How Motion and Migration Influenced Religion konferencia, Szeged, 2012. szeptember 12-14

The Carpathian-Homeland. "Landscape as a factor of creating identitiy" Jaroslaw, Lengyelország, 2012.június 22-24.

Identity Preserving Strategies."Migrations", 9th Conference of SIEF Ritual Year Working Group. Plovdiv, Bulgária, 2012. június 26-30.

The Hero and the Antihero.Heroes and celebrities of the Nation. Prominent Women and Men in Slovenia and Central Europe. University of Ljubljana és a Slovenian Academy of Sciences and Arts (SAZU) 2012. május 23-26.

Bricolage Religious Experience.Religious Experience and Tradition. Vytautas Magnus University, Kaunas, Litvánia, 2012. május 11-12.

„Reinvented-Invented-Traditional-Cultural Festivals in Contemporary Hungary”7th Ritual Year Conference, Ljubljana, 2011.11.08-14.

Kereszténység és nemzettudat.Szent Imre Kollégium, Szeged, 2011.10.26.

„Searching for new saints.” Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe. Szeged, 2011.10.13-16.

„The Seven Dimension of Celebrity Cult”Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe. Szeged, 2011.10.13-16.)

„Mindent bele!" Ősmagyar? Keresztény? Pogány? Fesztiválok.” A vágygazdaság forrásvidékei. A turizmus (média)reprezentációi c. konferencia, Szeged, 2011.09.16.

„Álhősök, hamis istenek”VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár, 2011.08.22-27.

„Pan-Hungarian Catholic Pilgrimage”UCSIA International Conference, Pilgrimage in Pluralist Europe Today. Religion, Politics and Heritage. University of Antwerp, Belgium. 2011.05.19-20.

„Modern traditionalism”10th SIEF Congress, Lisszabon 2011.04.17-21.

Felvezető gondolatok."Kő, fa és forrás. Szakrális terek a változó Magyarországon".  Szeged, SZAB Néprajzi Bizottság. 2011.01.14.

Sacred Places in Hungary. Conference of „The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space” Research. Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica, Szlovákia. 2010.12.04.

From Atilla to the Hearth Chakra. Conference of „The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space” Research. Univerzitá Mateja Bela, Banska Bystrica, Szlovákia. 2010.12.04.

Szinkretizmus, tradíció, invenció. Átalakuló szakrális helyek. „Hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” című konferencia, GFHF, Szeged, 2010.11.26.

On the Border of Religion and Mass Culture. The Contemporary Cult of Celebrities. 10. Vallási Néprajzi Konferencia – Szeged, 2010.10.06-08.

From Virgin Mary as Patroness of Hungary to the Goddess of Hungarians. 11th EASA Biennial Conference, Maynooth, Ireland 2010.08.24-27.

Sacred Spaces, Sacred Places in Contemporary Hungarian Popular Religiosity.6th Conference of SIEF's Ritual Year Working Group, Tallin, 2010.06.04-07.

„God’s New Chosen Nation?”2010.05.17. Meertens Institute, Amsterdam

A család és a házasság funkcióváltozásai.A “Házasság hete”. Szeged 2010. 02.12.

“The Religious Dimensions of Celebrity Cult”16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network, Szeged, 2009.09.12-14.

“Átalakuló szakrális helyeink”Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 8. konferencia, Balatonfüred, 2009.10.01-03.

“Populáris mitológiák: a sztárkultusz vallási dimenziói”“Vallás, egyén, társadalom” konferencia, Szeged, 2009.12.01.

„A magyar nemzetvallás szakrális helyei” 9. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, 2008.10.08-10.

„New Saints or Modern Gods”„Rethinking the Sacred” SIEF konferencia, Derry, Észak-Írország, 2008.06.16-21.

Befogadók. Megalkotott hagyományok és falusi turizmus konferencia, Szeged (2004)

A népi építészet transzformációja Szaján községben.SZAB, Szeged (2004)

Modern kori sztárkultusz. Fiatal Kultúrakutatók Konferenciája, Domaszék (2002)

 
Főoldal Munkatársak Dr. Povedák István