Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina terepkutatása Csíkszentdomokoson

Kutatócsoportunk két munkatársa (Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina) nyári kutatótábort szervezett 2018. augusztus 25 és szeptember 1. között, hét néprajz szakos hallgató bevonásával a székelyföldi Csíki-medence Csíkszentdomokos településén. Fő célunk a településen még fellelhető hagyományos vallásgyakorlat 21. századi megjelenési formáinak a megismerése, a globalizáció és az új kommunikációs médiumok hatásának vizsgálata volt. A gyűjtött anyaggal az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén található „Székely-archívumot” is gazdagítani kívántuk. Reményeink szerint kutatásainkat a jövőben még tovább folytathatjuk!

Csikszentdomokoscsszdmself
Főoldal Hírek Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina terepkutatása Csíkszentdomokoson