Dr. Frauhammer Krisztina

Dr. Frauhammer Krisztina Dr. Frauhammer Krisztina

e-mail: frauhammer [PONT] kr [KUKAC] gmail [PONT] com
telefon: 06-62-544-050

Egyetemi végzettségek: 

Történelem szakos tanár (1997 - Szeged, József Attila Tudományegyetem)

Etnográfus (1997 - Szeged, József Attila Tudományegyetem)

Német szakos nyelvtanár (2002 – Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)

Tudományos fokozat: 

PhD (2009 – Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Európai Ethnológia Doktori Program)

Publikációk az MTMT-ben

Ösztöndíjak:

Külföldi ösztöndíjak:

2015. november- 2016. január: DAAD ösztöndíj, München, LMU Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas – 3 hónap

2015. május – július: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) ösztöndíj, Würzburg Julius-Maximilians Universität, Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit Katholisch-Theologische Fakultät - 3 hónap

2011. január: Mainz, Johannes Gutenberg Universität IAK Gesangbuchforschung – 1 hét

2010. július-augusztus: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) ösztöndíj, Würzburg Julius-Maximilians Universität Néprajz és Európai Ethnológia Tanszékén (Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde) – 2 hónap

1996. január-július: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) ösztöndíj, kutatói és tanulmányi tartózkodás Freiburgban (Németország) a Johannes Künzig Kelet-Európai Németek Néprajzi Intézetében (Johannes Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde), valamint a Freiburgi Albert-Ludwigs Egyetemen. Kutatási témám: A Magyarországról kitelepített németség németországi integrációja. – 6 hónap

1998 szeptember-2000 február: Erlangen (Németország). A DSH egyetemi német nyelvvizsga letétele után tanulmányok az Erlangen-Nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem német nyelvészet és történelem szakán. – 17 hónap

Magyar ösztöndíjak:

1995-1996 - Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja

2010-2013 - Bolyai János Ösztöndíj

2013-2014 – Magyary Zoltán ösztöndíj

Tudományos pályázatokban, kutatásokban való részvétel:

1. Határok és hatások. Érintkezések, keveredések a vallási életben a jelenkori Magyarországon, 2007-2011. OTKA K 68325, résztvevő tag, kutató

2. Vallás, egyén, társadalom, 2010-2014. OTKA NK 81502

3. Meliocoll „A tudományos pályára történő felkészítés hatékonyságának erősítése a szakkollégiumi hallgatók képzésén keresztül” 2011-2012. TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0026 pályázat – tutor

4. Írásba foglalt vágyak és imák. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összefoglaló elemzése. A Magyar Tudományos Akadémia  Könyv- és Folyóirat kiadó Bizottságának könyvkiadási pályázata.

Tudományos szervezetekben tagság

Magyar Néprajzi Társaság - tag (2009), Folklór szakosztály elnöke (2015)

Solymossy Sándor Egyesület - felügyelőbizottsági tag (2009)

SIEF-International  Society for Ethnology and Folklore - tag (2010)

Konferencia előadások

2016. október 14-15. „Purum et immundum” (Vallástudományi konferencia a tisztaságról és a tisztátalanságról) című konferencián (Budapest, ELTE Vallástudományi Központ, A test tisztasága az ideális morál záloga (Egyházi diskurzus a tisztaság erényéről a 19-20. század fordulóján) címmel.

2016. október 19. Az információs nézőpont szerepe és lehetőségei a vallás, a vallási eszmék és az egyházak történetének kutatásában, a Szegedi Információtörténeti Műhely ötödik konferenciáján Lelkipásztorok és imakönyveik, mint a 19. századi nőnevelés mediátorai címmel.

2016. szeptember 22-25. Bécs, „Die Rolle von Frauen in politischen und kirchlichen Entscheidungsprozessen. Ideologische und praktische Herausforderungen im Spannungsfeld von Gender-"Ideologie" und Geschlechtergerechtigkeit“ című konferencián (Theologians together in Europe (ET) és a European Society of Women in Theological Research (ESWRT) "Das Frauenbild an der Wende des 19.−20. Jahrhunderts im Diskurs der ungarischen katholischen Kirche anhand der religiösen Beratungsliteratur und Gebetbücher" címmel.

2016. augusztus 22-27. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs – Új források a nőtörténetben. Imakönyvek, erkölcsnemesítő elmélkedések.

2016. április 29. Budapest, „Mária út a jövő Európai Kulturális Útja” (Mária Út Közhasznú Egyesület) – Régi, új jelenségek a mai zarándokaltokon. Egy mai írott devociós forma, mint a búcsújárás kutatásának forrása.

2016. április 15. Kolozsvár, Megemlékezés Nagy Olga halálának 10. évfordulója alkalmából (Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztály, Kriza János Néprajzi Társaság) – Nők, női szerepek és életutak Nagy Olga szemével.

2016. március 7-8. Budapest (ELTE BTK Történeti Intézet), „A normán innen és túl” (a Történeti Kollégium Konferenciája) – A test a Szentháromság temploma. Normaszegő szexualitás.

2015. május 14-17. 35. Tagung des Arbeitskreises Bild Druck Papier, Arbeitskreis Bild Druck Papier, Graz, Volkskundemuseum, Universalmuseum Joanneum: Andachtsgraphik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn.

2015. szeptember 9. Változások a 19-20. századi vallási kultúrában, Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, Humántudományi Tanszék, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Csíkszereda: A vallás feminizálódása – Egy tézis magyarországi vonatkozásai.

2015. November 26-27. A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására, A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a SZAB Néprajzi Munkabizottsága, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület, Szeged: A katona imája. Imák a katonáért.

2015. október 16-18. Hit és Kétség, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék és a "Kelet-Nyugat" Kutatócsoport, Pécs: Adathalászat, babona vagy gyógyító ima.

2014. December 4. Makulátlan tükör. Könyvbemutató és műhelykonferencia a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről, PPKE BTK – Barokk Irodalom és Lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Budapest:: Egy klasszikus 20. századi olvasatban (Schmiedt Ferenc Jézus, Mária, József című munkája és Cochem Krisztus-életrajza)

2014. November 4-5. A királyhűség jól bevált útjain – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, ORZSE – Szeged: Imák a királyért, hazáért, nemzetért.

2014. október 9. Házasság és család konferencia – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék – Szeged: Az anyaság és anyai szerep a 19-20. század fordulójának imakönyveiben.

2014. szeptember 19-20. A feminista oktatás és kutatás távlatai Magyarországon - Nyelv, Ideológia, Média (NYIM), Interdiszciplináris gender konferencia - Szeged: Nő, vallás, gender, spiritualitás – Fogalmak hálójában.

2014. május 20-23. Vallási Kultúra és életmód a Kárpát-medencében – Laczkó Dezső Múzeum – Veszprém: Női példaképek, női szentek a 19-20. század fordulójának női imakönyveiben.

2014. április 24-26. Nők és a régi magyarországi vallásosság – PPKE BTK – Barokk Irodalom és Lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Budapest: Egy klasszikusról női szemmel. Pongrátz Eszter Arany Koronája.

2013. november 20-21. A böjt egykor és ma – Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – „Mi a szájba bemegy nem fertőzteti meg az embert” Lelki tükrök, gyónási könyvek a böjtről.

2013. október 30. Grynaeus Tamás emlékkonferencia -Magyar  Orvostörténeti  Társaság  Népi Orvoslás Szakosztálya, a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató – Néprajzi Múzeum, Budapest – Hathatós imák betegség esetére (Imakönyvek és imáik a gyógyítás szolgálatában).

2013. október 8-9. Vallás, egyén, társadalom – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport – Feltáratlan források – új perspektívák a 19-20. századi lelkiségtörténeti kutatásokban.

2013. szeptember 7. Fiatal néprajzkutatók és antropológusok VII. konferenciája – Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Topolyai Múzeum, Topolya – Egy feltáratlan forráscsoport – az imakönyvek mentalitás- és spiritualitástörténeti szerepe.

2013. április 5-6. Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásokig – MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Ami a Makulából kimaradt: Martin von Cochem Krisztus-életrajzának pokolról és mennyországról írt fejezetei.

2012. október 10-12. 11. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia - Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged – A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában

2012. október 18. Magyar  Orvostörténeti  Társaság Népi Orvoslás Szakosztálya, a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének közös konferenciája – Néprajzi Múzeum, Budapest – Az ima erejéről, az imádkozás újfajta formái és azok terápiás dimenziója

2012. szeptember 19-21. Identität und Migration. Zum Kirchenlied in Böhmen – Johannes Gutenberg Universität Mainz, Der Interdisziplinäre Arbeitskreis Gesangbuchforschung, Mainz – Martin von Cochems Gebetsbücher im Dienst der Identitätsbewahrung der Ungarndeutschen.

2012. június 13-15. Vom Triglav bis zum Ararat. Symbolische Kristallisationsphänomene der Naturwelt in historischen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa – Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg – Die Beschreibung der Natur und deren Rolle in Martin von Cochems Werk „Das große Leben Christi.”

2012. május 11-12. Religious experience and tradition – Vytautas Magnus University Department of Philosohy and Faculty of Catholic Theology, Kaunas/Lithuania: Schriftlich formulierte Wünsche und Gebete in realen und virtuellen Wallfahrtstätten.

2012. április 24-25. A család egykor és ma -Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem Zsidó Vallási Kultúrakutató Csoportja és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézeteközös konferenciája – ORZSE Budapest: Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján.

2012. április 13-14. Misztika a 16-18. századi Magyarországon – A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Lelkiségtörténeti Műhelyének V. konferenciája – Piliscsaba: A lélek kincsei. Tapasztalatok a természetfölöttiről Szent Gertrúd, Szent Mechtild és Martin von Cochem tolmácsolásában.

2012. február 24-25. Hagyományláncolat és modernitás – SZTE-Néprajzi Tanszék – Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged: Mirjamok és Debórák. Imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában.

2011. december 9. MTA Bólyai János Kutatási Ösztöndíjas szegedi kutatók konferenciája – Szeged: Nők, női szerepek a 19. századi zsidó, katolikus és protestáns imakönyvekben.

2011. november 17-18.II. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia és a Tudomány Napjarendezvényén – GFHF: Ordinansz Konstantin kegyhelyismertetője a Szeged-Alsóvárosi ferences templomról és kolostorról.

2011. október 5-8. Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 9. – Nyitra:Egy öltöztetett Mária szobor titkai. Az áhítatgyakorlás sajátos megnyilvánulása Máriakálnokon.

2011. augusztus 21-27. VII. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia– Kolozsvár:Egyéni imák írásos reprezentációja.

2011. április 29-30. PPKE-IV. Lelkiségtörténeti Konferencia  A magánáhítat nem hivatalos formái: „Máriát ájtatosan tisztelő híveknek vigasztalásokra intézett tsekély igyekezet …” (A kegyhelyismertető, mint az áhítatkeltés forrása.)

2011. április 17-20. Lisszabon –SIEF 10th international congress – People make places – ways of feeling the world: Local history reflected in the fate of sacred memorials.

2010. november 26. Szeged – GFHF, A hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán: A Makula nélkül való tükör. Egy Jézus életrajz interpretációi.

2010. október 6-8. Szeged, SZTE-BTK, Néprajzi Tanszék – 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, Vallások, határok, kölcsönhatások:Schriftliche Repräsentation privater Gebete.

2010. június 1-3. The SIEF Working Group on Ethnology of Religion. Conference Experiencing Religion, New Approaches towards personal religiosity:  Sacrality without borders. Thoughts on virtual cult sites.

2010. május 21-24. Forschungen der sakralen Kleindenkmäler. 19. Internationale Tagung für Klein- und Flurdenkmalforschung: Graffiti, Gedenken oder Fürbitte? Bemerkungen zu Inschriften in sakralen Räumen.

2010. április 9-10. Régi magyar imakönyvek és imádságok. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Lelkiségtörténeti Műhelyének III. Konferenciája: Martin von Cochem jelentősége és hatása a magyar népi vallásosságra.

2009. december 1. „Vallás, egyén, társadalom” A Bálint Sándor Valláskutató Intézet bemutatkozó konferenciája GFHF, Szeged: Modern mirákulumok.

2009. szeptember 30- október 1. Népi Vallásosság a Kárpát-medencében 8.: Modern mirákulumok a máriapócsi kegyhely látogatási könyvében.

2009. szeptember 12-14. „EhnographicAtlases Regions, Borders, Interferences” 16th Conference of the SIEF's International Ethnocartography Network: Grenzlose Sakralität. Überlegeungen über die virtuellen Kultstätten.

2008. október 8-10. „Szakrális kisépítmények a Kárpát-medencében.” 9. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia.: „Firka vagy fohász? Gondolatok a búcsújáróhelyeken található falfeliratokról a petőfiszállás-pálosszentkúti milleneumi kápolna példáján.

2006. december 13. A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának „A történelmi tudat megszerkesztése Ópusztaszeren” címen rendezett felolvasó délutánján: „Ezt minden magyarnak látnia kell ...” Gondolatok a kulturális emlékezetről, nemzeti identitásról az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark vendégkönyvi bejegyzéseinek tükrében.

2004. november 5-6. Kolozsvár (Románia)A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett „Erdély és Moldva népi vallásossága” Bálint Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett konferencián: A csíksomlyói vendégkönyvek címmel.

2000. november 20. A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának „Fiatal kutatók – új kutatások” címen rendezett tudományos ülésszakán: Levelek Máriához címmel.

2000. április 23-28. A Nemzetközi Ethnológiai és Néprajzi Társaság (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, SIEF) 7. konferenciáján, Budapest: „Briefe an Maria!” Der soziale Hintergrund der Einschreibebücher an Wallfahrtsorten in Ungarn címmel.

1997. november 4-5. A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség „Egyház és Közösség” című felolvasógyűlésén: Vendégkönyvek – a népi devotio forrásai címmel.

Főoldal Munkatársak Dr. Frauhammer Krisztina