Frauhammer Krisztina előadásai kutatásairól, eredményeiről

2016. október 14-15. „Purum et immundum” (Vallástudományi konferencia a tisztaságról és a tisztátalanságról) című konferencián Budapesten, az ELTE Vallástudományi Központjában, A test tisztasága az ideális morál záloga (Egyházi diskurzus a tisztaság erényéről a 19-20. század fordulóján) címmel.

2016. október 19. Az információs nézőpont szerepe és lehetőségei a vallás, a vallási eszmék és az egyházak történetének kutatásában, a Szegedi Információtörténeti Műhely ötödik konferenciáján Szegeden, Lelkipásztorok és imakönyveik, mint a 19. századi nőnevelés mediátorai címmel.

2016. november 10. a regensburgi Hungaricum (Ungarisches Institut) Deutsch – Ungarische Tage című programsorozat keretében Bilder, Kulte und Symbole. Deutsche Einflüsse und Wechselwirkungen in der ungarischen religiösen Kultur címmel.

Frauhammer Krisztina konferencia előadása kutatásairól

Kutatócsoportunk munkatársa 2016. szeptember 22-25. között Bécsben tartott előadást "Das Frauenbild an der Wende des 19.−20. Jahrhunderts im Diskurs der ungarischen katholischen Kirche anhand der religiösen Beratungsliteratur und Gebetbücher" címmel a Theologians together in Europe (ET) és a European Society of Women in Theological Research (ESWRT) szervezésében megrendzett nemzetközi konferencián.

Die Rolle von Frauen in politischen und kirchlichen Entscheidungsprozessen Ideologische und praktische Herausforderungen im Spannungsfeld von Gender-"Ideologie" und Geschlechtergerechtigkeit

Povedák István előadása Amszterdamban

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák István szeptember 21-24 között a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Ethnology of Religion Working Group 'Religious and alternative healing in a modern world' című konferenciáján tartott előadást Alternative healing and new Hungarian mythology –,“That can only happen here and only with us” címmel.

A konferenciáról bővebb információ elérhető az alábbi linken.

Povedák István, Marion Bowman és Leonard Primiano panelje Göttingenben

Povedák István, Marion Bowman és Leonard Primiano 'Building personal religiosity as ways of dwelling religion. From spiritual seekers to faithful believers' címmel szervez panelt a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) 2017-es, göttingeni kongresszusán.
A felhívás elérhető itt: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5059

Povedák István varsói előadása

Recombinant Discourses of Sacred Pasts and Mission

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák István és Hubbes László Attila közös előadást tartottak Varsóban, a Social change in a comparative perspective of Europe and Asia című, október 13-14-én rendezett konferencián a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetében.
A Recombinant Discourses of Sacred Pasts and Mission. Similarities and Antagonisms in Hungarian and Romanian New National Mythologies Reflected in the New Media című előadás az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és a Sapientia EMTE között köttetett együttműködési megállapodás keretében folyó kutatások legújabb eredménye.