Frauhammer Krisztina előadásai kutatásairól, eredményeiről

2016. október 14-15. „Purum et immundum” (Vallástudományi konferencia a tisztaságról és a tisztátalanságról) című konferencián Budapesten, az ELTE Vallástudományi Központjában, A test tisztasága az ideális morál záloga (Egyházi diskurzus a tisztaság erényéről a 19-20. század fordulóján) címmel.

2016. október 19. Az információs nézőpont szerepe és lehetőségei a vallás, a vallási eszmék és az egyházak történetének kutatásában, a Szegedi Információtörténeti Műhely ötödik konferenciáján Szegeden, Lelkipásztorok és imakönyveik, mint a 19. századi nőnevelés mediátorai címmel.

2016. november 10. a regensburgi Hungaricum (Ungarisches Institut) Deutsch – Ungarische Tage című programsorozat keretében Bilder, Kulte und Symbole. Deutsche Einflüsse und Wechselwirkungen in der ungarischen religiösen Kultur címmel.

Főoldal Hírek Frauhammer Krisztina előadásai kutatásairól, eredményeiről