Povedák István előadása Amszterdamban

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák István szeptember 21-24 között a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Ethnology of Religion Working Group 'Religious and alternative healing in a modern world' című konferenciáján tartott előadást Alternative healing and new Hungarian mythology –,“That can only happen here and only with us” címmel.

A konferenciáról bővebb információ elérhető az alábbi linken.

Povedák István, Marion Bowman és Leonard Primiano panelje Göttingenben

Povedák István, Marion Bowman és Leonard Primiano 'Building personal religiosity as ways of dwelling religion. From spiritual seekers to faithful believers' címmel szervez panelt a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) 2017-es, göttingeni kongresszusán.
A felhívás elérhető itt: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2017/panels.php5?PanelID=5059

Povedák István varsói előadása

Recombinant Discourses of Sacred Pasts and Mission

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák István és Hubbes László Attila közös előadást tartottak Varsóban, a Social change in a comparative perspective of Europe and Asia című, október 13-14-én rendezett konferencián a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetében.
A Recombinant Discourses of Sacred Pasts and Mission. Similarities and Antagonisms in Hungarian and Romanian New National Mythologies Reflected in the New Media című előadás az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és a Sapientia EMTE között köttetett együttműködési megállapodás keretében folyó kutatások legújabb eredménye.

Povedák István - Gaston Lecture díj és amerikai előadások

Kutatócsoportunk munkatársa, Povedák István elnyerte a University of Oregon, Department of Religious Studies Gaston Lecture díját, melynek keretein belül három előadást tartott Eugene-ban "What happened to Christianity in Post-Soviet Europe", "The land of Jesus and the Hearth Chakra" valamint "Folklore, European Ethnology and Cultural Anthropology" címmel október 24-én és október 25-én.
Bővebben lásd: http://religion.uoregon.edu/2016/10/21/what-happened-to-christianity-in-post-socialist-europe/
Ezt megelőzően Povedák István részt vett az American Folklore Society Miamiban rendezett kongresszusán, ahol "Contemporary myths of origin. The new Hungarian mythology" címmel tartott előadást.

Dr. Balázs Lajos néprajzkutató előadásai Szegeden

Dr. Balázs Lajos néprajzkutató „székely halottaskönyvének” címe (Menj ki én lelkem a testből…) a távozni induló lélek, a maradó test élet-halál kapujában állásának pillanatát ragadja meg. A haldokló ember megkerítési rítusának indító mondata, amit a kerítő asszony mond a távozó nevében, amikor még nem halott, de már nem is élő. Annak a pillanatnak a közeledtét jelzi, amelytől számítva a haldokló körüli törődés egyszeriben halottat eltávolító igyekezetté változik. A szerző előadással egybekötött könyvbemutatóján az erdélyi halottas szokások világába vezeti be az érdeklődőket.  

1599 őszén a vesztes Schellenbergi csata után Lengyelország felé menekülő Báthory András bíboros-fejedelmet Csíkszentdomokos határában meggyilkolták. A falu lakosságát a pápa egyházi átokkal és száz évre szóló, pénteken és helyszínén vérforrás fakadt. Báthory András emlékét ma kis kápolna őrzi Pásztorbükkön, a vezeklő hagyománya pedig még ma is él. Dr. Balázs Lajos néprajzkutató előadásában az egyéni bűncselekményt követő közösségi bűnbánat jelenségét mutatja be, mely napjainkig tetten érhető a csíkszentdomokosi szokásvilágban.