Dr. Balázs Lajos néprajzkutató előadásai Szegeden

Dr. Balázs Lajos néprajzkutató „székely halottaskönyvének” címe (Menj ki én lelkem a testből…) a távozni induló lélek, a maradó test élet-halál kapujában állásának pillanatát ragadja meg. A haldokló ember megkerítési rítusának indító mondata, amit a kerítő asszony mond a távozó nevében, amikor még nem halott, de már nem is élő. Annak a pillanatnak a közeledtét jelzi, amelytől számítva a haldokló körüli törődés egyszeriben halottat eltávolító igyekezetté változik. A szerző előadással egybekötött könyvbemutatóján az erdélyi halottas szokások világába vezeti be az érdeklődőket.  

1599 őszén a vesztes Schellenbergi csata után Lengyelország felé menekülő Báthory András bíboros-fejedelmet Csíkszentdomokos határában meggyilkolták. A falu lakosságát a pápa egyházi átokkal és száz évre szóló, pénteken és helyszínén vérforrás fakadt. Báthory András emlékét ma kis kápolna őrzi Pásztorbükkön, a vezeklő hagyománya pedig még ma is él. Dr. Balázs Lajos néprajzkutató előadásában az egyéni bűncselekményt követő közösségi bűnbánat jelenségét mutatja be, mely napjainkig tetten érhető a csíkszentdomokosi szokásvilágban.

Szegedi kutatásokról Bécsben

A Habsburg monarchia leghosszabb ideig regnáló uralkodója, I. Ferenc József (1867-1916) életének és tetteinek (nem csak) magyar szemszögből történő
értelmezésére vállalkozott egy német nyelvű bécsi konferencia, amelyen az SZTE BTK két oktatója, Deák Ágnes professzor (Modernkori Magyar Történeti Tanszék) és Glässer Norbert adjunktus (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport) is bemutatta
kutatási eredményeit.

A tanácskozásról több híroldal (origo, delmagyar.hu) mellett a Múlt-kor történelmi portál is beszámolt.

13. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia programja

 

Emlékező rítusok és ünneplés

Évfordulók, jubileumok, szent évek

 

13. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

Szeged, 2016. október 6-7.

 

Helyszín: SZTE BTK Kari konferenciaterem

és a „Bálint Sándor” terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.

 

Konferenciánk előadásai azt mutatják be, hogyan ritualizáljuk és szakralizáljuk egyéni, családi és közösségi életünk vagy a nagyobb közösség, csoport, felekezet, a nemzet életének különböző évfordulóit, azokat hogyan kötjük térhez, időhöz, közösséghez, milyen a szimbólumhasználatunk, hogyan formáljuk ezzel identitásunkat. Programfüzet

Bővebben...

Povedák Kinga posztdoktori ösztöndíjas az UCC-n

Kutatócsoportunk munkatársa, dr. Povedák Kinga két éves posztdoktori ösztöndíjat kapott a University College Cork, Study of Religions Department "Hidden Galleries" című ERC projektjében.
Bővebb információ:  https://www.ucc.ie/en/religion/

Gratulálunk!

„Franz Joseph málkénu”

„Franz Joseph málkénu”

Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója

tudományos konferencia

az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem,
az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék,
az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
szervezésében

 

2016. október 27-én

Fővédnöke

Habsburg György

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.

Bővebben...