Modern Mitológiakutató Műhely

Modern Mitológiakutató Műhely (MoMiMű)

Küldetési nyilatkozat

„Mítosz ma? A huszadik században? Képtelenség! Az iskolában azt tanultuk, hogy a reneszánsz és a felvilágosodás óta a mítoszok fokozatosan elhalványultak, hitelüket vesztették. Helyükbe léptek a tudományos igazságok. Kiszorította őket a modern racionalitás. valóban kiszorította? A tények nem erről vallanak. Hanem épp az ellenkezőjéről. A huszadik században virágkorukat élték és élik a mítoszok.” (Hankiss Elemér)

A Modern Mitológiakutató Műhely a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság szakosztályaként jött létre a MAKAT, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport valamint a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalomtudományi Tanszékének közös kezdeményezéseként. A Műhely létrejöttének célja, hogy a napjainkban megjelenő, átalakuló, elhalványuló mítoszokat megismerjük, rajtuk keresztül magát a kortárs kultúrát, annak működését, változásait, értékeit, preferenciáit, félelmeit is megértsük.

A Modern Mitológiakutató Műhely eredményeiről az évente megrendezendő, tematikus vándorkonferenciáin valamint az ezek előadásain alapuló konferenciakötetekben ad számot. A Műhely munkássága, rendezvényei nyitottak minden érdeklődő, magyarországi és külföldi kutató, bármely szakos egyetemi hallgató előtt.

Elérhetőségek:

Postai cím:

MoMiMű – Povedák István

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Szeged 6722, Egyetem u. 2.

Tel.: 62/544-050

Honlap: http://vallasikultura.u-szeged.hu/index.php/momimu

Facebook: www.facebook.hu/momimuh

Főoldal MoMiMű Modern Mitológiakutató Műhely