Göttingen

Kutatócsoportunk munkatársát, Povedák Istvánt újabb két évre megválasztották a SIEF (International Society for Ethnology and Folklore)
Ethnology of Religion Working Group elnökévé a göttingeni kongresszuson.

Povedák István ugyanitt Marion Bowmannal és Leonard Primianoval "Building personal religiosity as ways of dwelling religion. From spiritual seekers
to faithful believers" címmel panelt szervezett, ahol "DIY. The 9 streams of vernacular religiosity" címmel előadást tartott.
Az esemény képei: