A család egykor és ma - 4.

A család egykor és ma 4.

2017. március 29-30.

Helyszín: SZTE BTK Kari konferenciaterem

és a „Bálint Sándor” terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.

  Programfüzet

2017. március 29. szerda

10:00 Megnyitó

A család az elmélet és az ideológia erőterében 1.

Elnököl: Tóth János

10:20 Papp Andrea – Nagy Sándor István: Család és rokonság a nyelvek tükrében

10:40 Kiss Endre: Kanti elemek a család problematikájának értelmezésében

11:00 Kiss József: A gender-ideológia hatása a családkonstrukcióra és megjelenése a gyermekeknek szóló alkotásokban

11:20 Horváth Márk – Lovász Ádám: Inorganikus plaszticitás: A szintetikus szexualitás mint felbomlasztó automatizmus

11:40 – 11:55 hozzászólások

11:55 – 13:00 ebédszünet

A család az elmélet és az ideológia erőterében 2.

Elnököl: Kiss Endre

13:00 Kozma György: A modernitás és a hagyomány ütközése a család felfogásának terén a pasztorális pedagógiában (Russell Hendell munkái alapján)

13:20 Kovács Nóra: Új kihívások családi helyzetekben: a nemzetközi migráció és a kínai-magyar párkapcsolatok Magyarországon

13:40 Menyhárt Krisztina: A kisgyermekek szocializációs rítusai a magyarországi bolgár közösségben egykor és ma

14:00 – 14:15 hozzászólások

14:15 – 14:30 kávészünet

Vallás, rítus, hagyomány

Elnököl: Cselényi István

14:30 Tóth Katalin: Egy átmeneti rítus hagyományfenntartó funkciója a 21. században. A bar micvó rítus családban betöltött szerepének egy lehetséges antropológiai megközelítése

14:50 Perger Gyula: A jubiláns házasok miséje

15:10 Nagy Réka: Lélek és élet. A lelki család hivatása napjaink hazai vallásgyakorlatában

15:30 Barna Gábor: Az „Ezüst gyűrű” mozgalom

15:50 – 16:05 hozzászólások

16:05 – 16:20 kávészünet

Családtörténet, családmodellek 1.

Elnököl: Szigeti Jenő

16:20 Szegő Ágnes: Zsidó családtörténet és genetika

16:40 Böhm Karolina: A zsidó családkutatás külső és online forrásai

17:00 Lakatos Sándor: Felekezeti együttélés a 19. századi Nagy-Homoród mentén. Kísérlet egy elveszett kisebbség anyakönyvezési forrásanyagának pótlására

17:20 Hrotkó Larissza: A család szerepe a nevelő és ideológiai tevékenységben

17:40 – 18:00 hozzászólások

18:00 baráti beszélgetés a Bálint Sándor teremben zsíros kenyér és tea mellett

2017. március 30. csütörtök

Családtörténet, családmodellek 2.

Elnököl: Marjanucz László

8:00 Tóth János: Családmodellek és termékenységi arányok

8:20 Oláh János: A gyermekek bevonása a hagyományőrző zsidó családok ünnep- és emléknapi rítusaiba

8:40 Lichtmann Tamás: Egy huszadik századi zsidó család története

9:00 Riszovannij Mihály: A családi és nemi szerepek változó világa Schnitzer Ármin főrabbi emlékiratainak tükrében

9:20 – 9:30 hozzászólások

9:30 – 9:45 kávészünet

Családvédelem, család és nevelés 1.

Elnököl: Oláh János

9:45 Forrai Judit: Család nélkül. Századforduló leánysorsok egyik lehetséges valósága

10:05 Bárány-Szilfai Alida: Családvédelem Magyarországon a ’20-as, ’30-as években, a Vöröskereszt és a katolikus nőszervezetek munkája tükrében

10:25 Glässerné Nagyillés Anikó: Második család és szociális háló. A Szívgárda szerepei az 1930-as, 1940-es években

10:45 Bányai Viktória: A Joint segélyezési politikájának hatása a zsidó családok életére, 19451949

11:05 – 11:15 hozzászólások

11:15 – 11:30 kávészünet

Családvédelem, család és nevelés 2.

Elnököl: Bányai Viktória

11:30 Szécsi József: Perú urvú

11:50 Laki Ildikó: Fogyatékosság és a család

12:10 Cselényi István Gábor: Családi életre nevelés

12:30 Bugya László: Családpótló nevelés – nevelőszülőség

12:50 Fényes Balázs: „Családjaik, atyai házaik szerint…”. Adalékok a rabbinikus zsidó hagyomány családképéhez

13:10 – 13:25 hozzászólások

13:25 – 14:00 ebédszünet

Családvédelem, család és nevelés 3.

Elnököl: Perger Gyula

14:00 Rabár Ferenc: A Szent Keresztről nevezett Irgalmas nővérek családképe

14:20 Szigeti Jenő: Adalékok a 20. századi szabadegyházi gyermek-hitoktatás történetéhez

14:40 Urbán Márta: Hagyományos értékek a modern társadalomban. A vallás hatása a családi életre a nazarénus közösségben

15:00 Major Györgyi: A nőiség és a boldogság mathésise

15:20 – 15:30 hozzászólások

Család és elit

Elnököl: Szécsi József

15: 30 Vér Eszter Virág: „… újabb anyai örömökre szerencsésen vezesse…” Adalékok az uralkodópár gyermekvállalásának kérdéséhez (1867-1868)

15:50 Kovács Anita: „Egy haragos Habsburg szfinx” házassága. Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia

16:10 Ábrahám Vera: Szemelvények egy 400 éve „világjáró” család sorsából. Különös tekintettel a 19., 20., 21. században élő 5 generáció életére

16:30 Csajányi Melinda: Egy családfő sorsa és felelőssége a 20. század kataklizmái között (18891961)

16:50 – 17:00 hozzászólások

17:00 A konferencia bezárása. Barna Gábor és Kiss Endre

Főoldal Hírek A család egykor és ma - 4.