Megjelent

Povedák István

From Atilla to the Hearth Chakra. Postmodern Pilgrimages

című tanulmánya az Acta Ethnographica Hungarica 2014. évi első számában.

Előnézet.

Megjelent

Frauhammer Krisztina új tanulmánya:
 "A lélek kincsei." - Tapasztalatok a természetfölöttiről Szent Gertrúd,  Mechtild és Martin von Cochem tolmácsolásában. - In: Misztika a 16-18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba,  PPKE BTK, 2013, (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 113-125.

Megjelent

Gyöngyössy Orsolya   két új tanulmánya  

Bába' Mesternék" Csongrádon a 18-19. században. - In Georgiades Ildikó  (szerk.): Oppidum Csongrád 2013.
Csongrád Megyei Levéltár, Csongrádi  fióklevéltár kiadványa. 2013. 125-136.

Historia Vexillorum. Céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony templomban. - In Bogár Judit (szerk.) Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800  elotti Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti  tanulmányok 4. Piliscsaba 2013. 71-79.

Könyvbemutató

A Magyar Néprajzi Társaság, a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, valamint a MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tisztelettel meghívja Önt a

Óbecse a polgárosodás útján

című könyvének bemutatójára.


Helyszín: Néprajzi Múzeum (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) 213. terem Időpont: 2014. február 5. (szerda), 14 óra
Meghívó