Földvári Sándor Sámán sámán hátán című konferenciánkat ismertető írása

Földvári Sándor Sámán sámán hátán című konferenciánkat ismertető írása a  Honismeret 2014 (1) számából letölthető a mellékletben.

Megjelent

Glässer Norbert - Zima András: Híd a jelen sivárságából a múlt verőfényéhez  - Monarchianosztalgia a két világháború közötti budapesti zsidóság körében  (1-4. rész) - In: Mazsike Hírlevél 2013 szeptember-december, XXIV. évf. 7-10.  sz.

Megjelent

Povedák István

From Atilla to the Hearth Chakra. Postmodern Pilgrimages

című tanulmánya az Acta Ethnographica Hungarica 2014. évi első számában.

Előnézet.

Megjelent

Frauhammer Krisztina új tanulmánya:
 "A lélek kincsei." - Tapasztalatok a természetfölöttiről Szent Gertrúd,  Mechtild és Martin von Cochem tolmácsolásában. - In: Misztika a 16-18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba,  PPKE BTK, 2013, (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 113-125.

Megjelent

Gyöngyössy Orsolya   két új tanulmánya  

Bába' Mesternék" Csongrádon a 18-19. században. - In Georgiades Ildikó  (szerk.): Oppidum Csongrád 2013.
Csongrád Megyei Levéltár, Csongrádi  fióklevéltár kiadványa. 2013. 125-136.

Historia Vexillorum. Céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony templomban. - In Bogár Judit (szerk.) Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800  elotti Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti  tanulmányok 4. Piliscsaba 2013. 71-79.