Megjelent

Frauhammer Krisztina új tanulmánya:
 "A lélek kincsei." - Tapasztalatok a természetfölöttiről Szent Gertrúd,  Mechtild és Martin von Cochem tolmácsolásában. - In: Misztika a 16-18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba,  PPKE BTK, 2013, (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 5), 113-125.