Megjelent

Gyöngyössy Orsolya   két új tanulmánya  

Bába' Mesternék" Csongrádon a 18-19. században. - In Georgiades Ildikó  (szerk.): Oppidum Csongrád 2013.
Csongrád Megyei Levéltár, Csongrádi  fióklevéltár kiadványa. 2013. 125-136.

Historia Vexillorum. Céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony templomban. - In Bogár Judit (szerk.) Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800  elotti Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti  tanulmányok 4. Piliscsaba 2013. 71-79.