Összeesküvés-elméletek - Konferencia felhívás

Konferencia felhívás

Összeesküvés-elméletek


A Modern Mitológiakutató Műhely konferenciája
Szeged, 2015. november 18-19.


A mítoszok korábban soha nem látott gazdagságban vannak jelen napjaink kultúrájában. Egymás mellett léteznek a korábbi korok mítoszai valamint a kortárs kultúrában keletkező, annak sajátosságaiból, változásaiból, bizonytalanságaiból, hiányaiból, vágyaiból, félelmeiből, homályos ismereteiből, vagy teremtő képzeletéből keletkező modern mítoszok. Mindezek közül talán legelterjedtebbek, minden társadalmi réteg körében és a kultúra minden szegmensében megtalálhatók az összeesküvés-elméletek.

Az összeesküvés-elméletek olyan diskurzusok, amelyek többnyire a világban észlelhető rossz kérdésére akarnak ésszerű választ találni valamilyen titok feltételezésével, amelyet bizonyos háttérben meghúzódó erőknek hatalmuk megőrzése céljából érdekükben áll elleplezni. Ezek a rendkívül változatos témákra felépülő narratívák kortárs varázstalanított társadalmunkban a világmagyarázó mítoszok szerepét is betölthetik.
Konferenciánk a magyar kultúrában jelenlévő, vagy az egyetemes kultúrát átitató, a magyarságot (is) érintő összeesküvés-elméleteket, azok társadalmi beágyazottságát, keletkezésük körülményeit, motivációit (gazdasági-, politikai-, pszichológiai magyarázó faktorait), szimbolikáját kívánja vizsgálat alá venni. Várunk minden előadást, mely az összeesküvés-elméletekhez kötődően az alábbi tematikák valamelyikét dolgozza fel:

  • az összeesküvés-elméletek elemzési lehetőségei;
  • magyarázó faktorai (történelmi-, politikai-, gazdasági-, szociálpszichológiai aspektusok);
  • műfaji sajátosságai; mitikus struktúrái;
  • hagyományos és digitális média-nyilvánossága;
  • társadalmi kontextusa;
  • az összeesküvés elméletek alternatív világképe;
  • globális és sajátosan magyar történet-változatai;
  • valamint bármely egyéb, az összeesküvés-elméleteket elemző aspektust.


Jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével 2015. június 30-ig lehet a povedakistvan [KUKAC] gmail [PONT] com email címen. A jelentkezések elfogadásáról/elutasításáról 2015. július 15-ig küldünk értesítést.
A konferencia részvételi díja 2000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
A konferenciát a Magyar Kulturális Antropológia Társaság Modern Mitológiakutató Műhelye és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport szervezi.
Bővebb felvilágosítás kérhető Dr. Povedák Istvántól (povedakistvan [KUKAC] gmail [PONT] com) illetve Dr. Hubbes László Attilától (hubbeslaszlo [KUKAC] gmail [PONT] com), valamint a 62/544-050-es vagy a +40741/046-594-es telefonszámokon.

Főoldal MoMiMű Összeesküvés-elméletek - Konferencia felhívás