„Franz Joseph málkénu”

„Franz Joseph málkénu”

Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója

tudományos konferencia

az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem,
az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék,
az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport
szervezésében

 

2016. október 27-én

Fővédnöke

Habsburg György

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.

A konferencia a Rabbiképző Intézet egykori névadójára emlékezik közelgő halálozási jubileuma okán.

Az állam iránt lojális, a többségi nemzetbe integrálódni kívánó modern zsidó irányzat iskolaigényét a Dinasztia is támogatta, és az általa 1849-ben beszedett türelmi adó hátralékot 1850-ben Ferenc József a „Zsidó Oktatási Alap” életre hívására fordította. A németországi maszkilok által 1854-ben megnyitott breslaui Jüdisch-Theologische Seminar szolgáltatta a mintát később egy magyarországi modern zsidó oktatási intézmény létrehozásához.

Az oktatás elindulását követően 1877-ben Ferenc Józsefnek a pesti Rabbiképző Intézetben tett látogatását ma is emléktábla őrzi. Ferenc József kora a két világháború közötti izraelita értelmezésekben letűnt aranykorrá vált. A Monarchia a társadalmi felemelkedés, és a jogegyenlőség mellett az izraelita felekezeti intézményesülés fontos – és később nosztalgiával idézett – korszaka lett.

A magyar és a közép-európai zsidóság esetében 19. századot a társadalomtörténeti kutatások a társadalmi felemelkedés és integráció időszakaként tartják számon. A kor önképének központi eleme volt a gazdasági fejlődés és a modern értelemben vett haladás toposza. A Habsburg dinasztia élén – Ferenc Józseffel – is ekként tekintett saját korára, társadalmára és az uralkodóház Monarchiában betöltött szerepére. Az uralkodó a dualizmust a tudomány és a művészet fejlődésének korszakaként fogta fel. Ferenc József önmagára népei és birodalma egysége őrzőjeként és a felekezetek közötti béke védelmezőjeként tekintett.

Rendezvényünk Ferenc József felekezeti értelmezéseit, a modern fejlődés-gondolat korabeli megjelenéseit, az uralkodóház önmagáról kialakított képét és ennek társadalmi percepcióját, valamint Ferenc Józsefnek és korának különböző közösségi emlékezettörténeteit járja körül.

 

 

A konferencia programja

 

 

10.00-11.00 Megnyitó

(Oktogonális terem)

Habsburg György fővédnök: Köszöntő

Oláh János rektorhelyettes: Megnyitó

 

11.00-12.00 Plenáris

(Oktogonális terem)

Elnököl: Bányai Viktória

11.00-11.20 Oláh János (OR-ZSE): I. Ferenc József és az Országos Rabbiképző Intézet (Landes-Rabbinerschule)

11.20-11.40 Marjanucz László (SZTE): Ferenc József uralkodásának mérlege

11.40-12.00 Landgraf Ildikó (MTA):„Uralkodjék a szíveken” – Ferenc József alakja a folklórban és a populáris olvasmányokban

 

12.00-12.40 Ebédszünet, állófogadás

 

13.00-17.00 Párhuzamos szekciók (Oktogonális terem és Díszterem)

 

Uralkodóportrék

13.00-15.20 (Oktogonális terem)

Elnököl:Marjanucz László

13.00-13.20 Vesztróczy Zsolt (OSZK): „A legelső magyar ember, a király” – Ferenc József alakja Mikszáth írásaiban

13.20-13.40 Hansági Ágnes: (KRE): „…akinek nem kell tolmács a trón és nemzet között…” – Jókai Ferenc József-portréi

13.40-14.00 Kelemen Zoltán (SZTE): Az Ulysses mint az Osztrák-Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktuma –Ferenc József és Leopold Bloom koronázása

14.00-14.10 Szünet

14.10-14.30 Kiss Endre (OR-ZSE): ”A császár az egész világ” – Ferenc József Hermann Broch, Robert Musil és Joseph Roth életművében

14.30-14.50 Lichtmann Tamás (OR-ZSE): Az Osztrák-Magyar Monarchia kezdeteitől a Habsburg birodalom széthullásáig – Mítosz és valóság a korabeli művészetek tükrében

14.50-15.10 Bányai Viktória (MTA TK KI, Judaisztikai Kutatócsoport): A császár megmenekülése – A Libényi-merénylet emlékezete kortárs héber versekben

15.10-15.20 Vita

 

15.20-15.30 Szünet

 

Izraeliták Ferenc József birodalmában

15.30-17.00 (Oktogonális terem)

Elnököl: Lichtmann Tamás

15.30-15.50 Szántóné Balázs Edit (OR-ZSE): Ferenc József zsidó nemesítései

15.50-16.10 Bíró Ákos (HVKTKH): Kétfejű sas Dávid pajzsán – Tábori rabbik Ferenc József császár és király haderejében

16.10-16.30 Mezei J. Zoltán (OR-ZSE): „A nagy hadgyakorlat” – I. Ferenc József 1908-as látogatása Veszprémben a helyi sajtó tükrében

16.30-16.50 Szögi László (ELTE): A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919

16.50-17.00 Vita

 

Franz Joseph I and the Jews

13.00-14.30 (Díszterem)

Chair: Balázs Gábor

13.00-13.20 Dobrovšak, Ljiljana (Institute of Social Sciences Ivo Pilar): Franz Joseph I and the Jews of Croatia and Slavonia

13.20-13.40 Arad, Lily (Hebrew University, Jerusalem): ‘The city after which you are named, for King of Jerusalem is your name’ – The Myth of Franz Joseph I in the Old Yishuv

13.40-14.00 Zima András (OR-ZSE): Zionists about the Ruler – Franz Joseph in the Hungarian Zionist press

14.00-14.20 Fenyves Katalin (METU): The Israelitisch-Theologische Lehranstalt of Vienna and the Hungarian Jewry

14.20-14.30 Vita

 

14.30-14.40 Szünet

 

Ferenc József képe az izraelita felekezetiségben

14.20-16.40 (Díszterem)

Elnököl: Landgraf Ildikó

14.40-15.00 Torontáli Judit (OR-ZSE): Ferenc József alakja a neológ izraelita imakönyvekben

15.00-15.20 Bodo Edith Emese (Universitatea din Oradea): „És elhatározták Istennek házat épiteni... Ő Felsége Első Ferencz József ausztriai császár és Magyarország apostoli királyának dicsőségteljes, áldásdus és alkotmányos uralkodása alatt” – A Nagyváradi Cion Templom története

15.20-15-40 Vér Eszter Virág (ELTE): „… egyszerre csak nem volt, mert magához vette őt…” – Gyászmegemlékezések, gyászolvasatok – adalékok Rudolf trónörökös alakjának izraelita felekezeti adaptációihoz

15.40-16.00 Glässer Norbert (SZTE): „A zsidó gyász” – Ferenc József temetésének neológ izraelita szimbolikus politikai adaptációja

16.00-16.20 Peremiczky Szilvia (OR-ZSE): A bölcs király reprezentációja – Salamon és Ferenc József alakja Goldmark Sába királynője című operájában

16.20-16.40 Vita

 

17.00 Zárszó (Oláh János, Oktogonális terem)

 

A programfüzet innen tölthető le.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: franzjosephmalkenu2016 [KUKAC] gmail [PONT] com

 

Főoldal Hírek „Franz Joseph málkénu”