Dr. Gyöngyössy Orsolya

Gyöngyössy OrsolyaDr. Gyöngyössy Orsolya

e-mail: orsolyagyongyossy [KUKAC] gmail [PONT] com
telefon: 06-62-544-050

Egyetemi végzettség: 

Filozófia szakos bölcsész és tanár; néprajz szakos bölcsész; vallási néprajz speciálkollégium. (2008). Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Doktoranda, 2008-2011. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor/Néprajz alprogram

Ösztöndíjak, kitüntetések:

2006-2007 tanév: Köztársasági Ösztöndíj, Magyar Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma.

2007. I. helyezés, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Székesfehérvár. Néprajz II. szekció

2007. Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíja, OTDK Székesfehérvár.

2007. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánjának hivatalos dicsérete

2007-2008 tanév: Köztársasági Ösztöndíj, Magyar Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma.

2007.04.17-23. CEEPUS Program. Borders and Borderlines in Cultural Anthropology. Comenius Egyetem (Pozsony) nemzetközi diákszeminárium (Szlovákia, Csehország, Lengyelország).

2007.09.01 - 2007. 12. 31. ERASMUS Program. Abo Akademi (Turku, Finland). Folklór Tanszék, Összehasonlító Vallástudományi tanszék.

2008-2009 tanév: Predoktoranduszi Ösztöndíj, SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola.

2009-2011: Állami Doktori Ösztöndíj, SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola.

Tudományos pályázatokban, kutatásokban való részvételek:

2005-2008 Csíkmenaság (Armaseni, Romania). Téma: az emberi életfordulók rítusai, egyházi év ünnepei. Kutatás vezetője: Dr. Bárth János egyetemi docens. SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

2008-2011 Ozsdola (Ojdula, Romania). Téma: az emberi életfordulók rítusai, egyházi év ünnepei. Kutatás vezetője: Dr. Bárth János egyetemi docens. SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

2010. 07. 26- 2010. 08. 8. Terepmunka (Nagy-Britannia) London (Warburg Institute, Open University, Folklore Society), Cardiff, Bath. Téma: Confraternities, religious communities.

2010-2013. „Vallás, egyén társadalom.” OTKA pályázat, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

Tudományos szervezeti tagság:

Magyar Néprajzi Társaság tagság, tag. MNT, 2007-

Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület, elnökségi tag. Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület, 2009. október-

Societé Internationale d’ Ethnologie de Folklore, Ethnology of Religion munkacsoport, tag. SIEF, 2010. június-

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spanyolország, külső konzulens. CSIC, 2010. október-

Magyar Etnokoreológiai Társaság Dél-Alföldi munkacsoport, alapító tag. MET, 2010. december-

International Study of Religion in Central and Eastern Europe, tag. ISORECEA, 2010. december-

Magyar Vallástudományi Társaság, tag. MVT, 2011. január-

Magyar Néprajzi Társaság, Folklór szakosztály, titkár. MNT, 2012. május-

Konferenciaszervezések:

2007. október: Konferenciaszervezés (diákszervező): Abo Akademi (Turku, Finland) “The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration” ETMU.

2011. október 5-8. Nyitra, Alsóbodok (Szlovákia) „Vallási életmód és kultúra a Kárpát-medencében” összmuzeológiai és interdiszciplináris szakági továbbképzés főszervezője (VMMI, Veszprém).

2012. május 18. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum: Veszprém és Zala megye népművészete  II. kutatásindító konferencia - főszervező.(VMMI, Veszprém).

Konferencia előadások:

2006. május 12-14. Révfülöp: „Angyalok, démonok, látók és szentek” vallási néprajzi konferencia. Előadás címe: „És a takarón megjelent az Úrjézus arca.” Krisztus-jelenések a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban.

2006. november 12. Budapest: „1956” emlékkonferencia. Előadás címe: 1956. Csongrád a forradalom árnyékában

2006. november 27. Szeged: Múzeumi Kutatások Csongrád megyében, tudományos felolvasóülés. Móra Ferenc Múzeum. Előadás címe: Knapek Dezső halotti búcsúztatóinak motívumkincse

2007. január 26. Makó: „Konferencia Antal József tiszteletére” emlékülés.  Előadás címe: Knapek Dezső halotti búcsúztatói

2008. november 19. Szeged: Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságának konferenciája, Szeged (Fiatal Kutatók konferenciája).  Előadás címe: A csíkmenasági Szent Család Társulat múltja és jelene.

2008. november 26. Hódmezővásárhely: Múzeumi Kutatások Csongrád megyében Tudományos Felolvasóülés, Emlékpont Múzeum Hódmezővásárhely, Történeti szekció.  Előadás címe: Magyarságszimbólumok a Dualizmus korában

2009. április 7. Szeged: „Szegedi diákok falukutatása Csíkmenaságon” SZAB Néprajzi Munkabizottságának konferenciája.  Előadás címe: Az emberi élet fordulói Csíkmenaság három szegletében.

2009. április 28. Szeged: „Bolyongások a magyar történelemben” a Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola -Modernkor alprogram hallgatóinak konferenciája.  Előadás címe: A dualizmus-kori alföldi értelmiség világnézete egy csongrádi emlékkönyv alapján.

2009. május 13. Szeged: „Ferenczi Imre emlékülés” Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Előadás címe:Egy csongrádi „szentasszony” látomásélményeinek szövegközpontú elemzése

2009. szeptember 3. Pécs: Mágikus és szakrális medicina. Pécsi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Előadás címe: A halál mint jó orvos a halotti búcsúztatókban

2009. december 1. Szeged: Vallás, egyén, társadalom. A Bálint Sándor Valláskutató Intézet konferenciája. Gál Ferenc Hittudományi Főiskola.  Előadás címe: Céhek és vallásos élet a 18-19. századi Csongrádon

2009. december 3. Szeged: Múzeumi Kutatások Csongrád megyében, tudományos felolvasóülés. Móra Ferenc Múzeum, Szeged. Előadás címe: Céhek és vallásos társulatok Csongrádon

2009. december 12. Csíkszereda (Miercurea Ciuc): Átmeneti rítusok. Konferencia a hetven éves Balázs Lajos tiszteletére. Sapientia egyetem, Csíkszereda. Előadás címe: „Gólyaavatás” rítusok a gyermekkor és a kamaszlét határán

2010. április 30. Szeged: Rajzolatok a magyar történelemről. SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatóinak konferenciája. Előadás címe: Foglalkozásokhoz, egzisztenciális élethelyzetekhez kötődő szentek tisztelete Csongrádon a 18-19. században.

2010. május 14-15. Debrecen: „Szent és Profán”. A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája.  Előadás címe: Szent Vendel kultusza és a Vendel Szabadidőpark Csongrádon.

2010. május 18. Kecskemét: Erdélyi kutatások (1990-2010). A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi szervezetének konferenciája.  Előadás címe: Menasági megmártózás a székely életben.

2010. június 1-3. Varsó (Warszaw) Poland: "Experiencing Religion: New Approaches towards Personal Religiosity" 6th Conference of the SIEF Working Group on Ethnology of Religion. Előadás címe: Crossing the Sacred and Profane. The Holy Visions of a Visionay from Hungary.

2010. október 1-2. Pozsony (Bratislava) Slovak Republic: „"Where do we go from here? Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism.” 4th PhD students' international conference organized by Friedrich Ebert Foundation in cooperation with European Trade Union Institute (ETUI) and Proforum. Előadás címe: The Problem of Semi-Virtual Religious Communities. 

2010. október 6-8. Szeged: Vallások, határok, kölcsönhatások Határvidékek, érintkezések, keveredések a vallási életben a jelenkori Magyarországon és Európában 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia.  Előadás címe: The Possible Future of Religious Organizations in the 21th Century.

2010. október 25. Szeged:I. Gerhardus Konferencia: 80 év a hit és a tudomány szolgálatában. Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nemzetközi konferenciája.  Előadás címe: Vallási társulatok Csongrádon a 19-20. században.

2010. december 16-18. Brno (Csehország): Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe. 9th Conference of the ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association).  Előadás címe: Gap in Continuity: the Problem of Past and Heritage in the Confraternity of Rosary in Hungary.

2011. április 17-21. Lisszabon (Portugália): People make places: ways of feeling the world. The 10th congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF). Universidade Nova de Lisboa. (Panel 219). Előadás címe: „My Church” How Do People Relate to Proprietary Points in Sacred Space?

2011. április 28-29. Piliscsaba: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Lelkiségtörténeti Műhelyének IV. konferenciája. Előadás címe: Céhzászlók sorsa a csongrádi Nagyboldogasszony templomban.

2011. június 17. Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged: II. Gerhardus konferencia. Előadás címe: Hegyi Antal társulatszervező tevékenysége Csongrádon.

2011. október 8. Nyitra-Alsóbodok (Szlovákia): „Vallási életmód és kultúra a Kárpát-medencében” a VMMI 9. vallási néprajzi konferenciája, Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére Előadás címe: A mentális térkép használatának lehetősége szakrális térben.

2011. november 3. „Tudomány Napja”, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. Előadás címe: „Szívből szívbe csók az út” Egy dualizmus-kori csongrádi emlékkönyv elemzése

2011. december 14. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében, SzegedElőadás címe: „Nincs az a Dogmaticaba megírva...” református és izraelita bábaasszonyok Csongrádon a 18-19. században.

2012. április 10. Múzeumi Szabadegyetem (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) Előadás címe: Életmód és hagyomány a Bakonyban.

2012. május 11-12. "Religious Experience and Tradition" International interdisciplinary scientific conference, Vytautas Magnus University (Department of Philosophy, Faculty of Catholic Theology),Kaunas, Lithuania.Előadás címe:Bonds and Memories in the Sacred Space

2012. október 10-12. Szeged: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában 11. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia. Előadás címe: Káplánok Csongrád 19. századi egyházi életében.

2012. november 8. Csongrád: Bogár Szabó Imre emléknap. Városi Galéria, Csongrád.  Előadás címe: Betyárélet a statárium árnyékában. Híres haramiák a 19. században.

2012. november 22. Csongrád: Várostörténet az évfordulók tükrében. A Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi fióklevéltárának előadássorozata. Városi Galéria, Csongrád.  Előadás címe: “Szívből szívbe csók az út!” Hangulatok és emlékképek a dualizmus korabeli Csongrádról.

Főoldal Munkatársak Dr. Gyöngyössy Orsolya